Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112007-06-26IX/176/07Zmiana w składzie Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w OlsztynieObowiązujący
1122007-06-26IX/168/07Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych przyznawanych zawodnikom reprezentującym Województwo Warmińsko - Mazurskie, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich treneromObowiązujący
1132007-06-26IX/165/07Udzielenie Powiatowi Oleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Obowiązujący
1142007-06-26IX/157/07Rozpatrzenie Raportu z monitoringu wdrażania w roku 2006 „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004- 2007”.Obowiązujący
1152007-06-26IX/158/07Rozpatrzenie Raportu z monitoringu wdrażania w roku 2006 „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2004 – 2007”.Obowiązujący
1162007-06-26IX/162/07Uchwalenie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010”.Obowiązujący
1172007-06-26IX/169/07Udzielenie pomocy finansowej związanej z organizacją ,,Dożynek Wojewódzkich 2007”Obowiązujący
1182007-08-28X/177/07Rozpatrzenie "Sprawozdania z procesu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013"Obowiązujący
1192007-08-28X/178/07Rozpatrzenie "Raportu okresowego nr VI z realizacji Strategii rozwoju społecznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Stan na koniec 2005 r."Obowiązujący
1202007-08-28X/181/07Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetuObowiązujący
Strona 12 z 1338