Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112010-02-16XXXVII/720/10Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimObowiązujący
1122010-02-16XXXVII/719/10Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ElbląguZmieniony
1132010-02-16XXXVII/718/10Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieObowiązujący
1142010-02-16XXXVII/717/10Powołanie Komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2010 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
1152010-02-16XXXVII/716/10Wskazanie kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2010 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
1162010-02-16XXXVII/715/10Udzielenie Miastu i Gminie Frombork pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Iluminacja zabytkowych obiektów budowlanych Wzgórza Katedralnego we FromborkuObowiązujący
1172010-02-16XXXVII/714/10Przyjęcie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoUnieważniony
1182010-02-16XXXVII/713/10Określenie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010Obowiązujący
1192010-02-16XXXVII/712/10Udzielenie gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejObowiązujący
1202010-02-16XXXVII/711/10Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rokObowiązujący
Strona 12 z 1319