Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112015-09-1548/521/15/VUdzielenie pełnomocnictwa Pani Beacie Romaszko-Klimaszewskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania wraz z jednym Członkiem Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego umów o dzieło z ekspertami.Nieobowiązujący
1122012-04-1319/210/12/IVUchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieNieobowiązujący
1132015-09-1548/519/15/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Beacie Romaszko-Klimaszewskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski.Nieobowiązujący
1142011-08-1643/554/11/IVUdzielenie upoważnienia Panu Igorowi Hutnikiewiczowi Dyrektorowi Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaNieobowiązujący
1152013-09-0945/574/13/IVUdzielenie pełnomocnictwa Pani Dorocie Zalewskiej– Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego przy realizacji zadań w zakresie nieodpłatnego udzielania Licencjobiorcy niewyłącznej sublicencji do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z grafiki/piktogramu z „Katalogu Znaków Turystycznych Województwa Warmińsko- Mazurskiego”.Nieobowiązujący
1162013-04-2220/302/13/IVUdzielenie pełnomocnictwa do zawierania porozumień z zarządcami nieruchomości stanowiącymi własność Skarbu Państwa takimi jak Państwowe Gospodarstwa Leśne, Agencja Nieruchomości Rolnych, władających infrastrukturą kolejową, drogową lub odpowiednimi organami, wykonującymi prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznychNieobowiązujący
1172014-09-2350/621/14/IVUdzielenie Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie składania oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz do załatwienia spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkichNieobowiązujący
1182011-11-1559/737/11/IVPrzyjęcie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020”Nieobowiązujący
1192008-12-2965/706/08/IIIZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r.Nieobowiązujący
1202011-04-0420/248/11/IVUdzielenie Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkichNieobowiązujący
Strona 12 z 1263