Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112007-06-26IX/163/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007.Obowiązujący
1122007-06-26IX/170/07Zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w OlsztynieObowiązujący
1132007-06-26IX/158/07Rozpatrzenie Raportu z monitoringu wdrażania w roku 2006 „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2004 – 2007”.Obowiązujący
1142007-06-26IX/162/07Uchwalenie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010”.Obowiązujący
1152007-06-26IX/165/07Udzielenie Powiatowi Oleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Obowiązujący
1162007-06-26IX/171/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w OlsztynieNieobowiązujący
1172007-06-26IX/175/07Pozbawienie kategorii dróg wojewódzkichObowiązujący
1182007-08-28X/192/07Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimObowiązujący
1192007-08-28X/200/07Wyrażenie zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze darowiznyObowiązujący
1202007-08-28X/177/07Rozpatrzenie "Sprawozdania z procesu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013"Obowiązujący
Strona 12 z 1267