Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012007-06-26IX/165/07Udzielenie Powiatowi Oleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Obowiązujący
1022007-06-26IX/159/07Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji w roku 2006 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2005-2008”.Obowiązujący
1032007-06-26IX/173/07Utworzenie Stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Szesnastka” z siedzibą w OlsztynieObowiązujący
1042007-06-26IX/157/07Rozpatrzenie Raportu z monitoringu wdrażania w roku 2006 „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004- 2007”.Obowiązujący
1052007-06-26IX/166/07Udzielenie Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Olsztynie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów remontu uszkodzonych łodzi ratowniczych Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie.Obowiązujący
1062007-06-26IX/174/07Nadanie kategorii dróg wojewódzkichObowiązujący
1072007-06-26IX/176/07Zmiana w składzie Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w OlsztynieObowiązujący
1082007-06-26IX/161/07Rozpatrzenie materiału nt. „Stan i perspektywy rybactwa śródlądowego w województwie warmińsko-mazurskim”.Obowiązujący
1092007-06-26IX/162/07Uchwalenie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010”.Obowiązujący
1102007-06-26IX/160/07Rozpatrzenie Informacji z realizacji w 2006 r. „Programu Zapobiegania Gruźlicy w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2006-2008”.Obowiązujący
Strona 11 z 1338