Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012009-05-0530/319/09/IIIZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r.Nieobowiązujący
1022014-12-2370/911/14/VZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 36/453/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.Nieobowiązujący
1032015-08-0439/431/15/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do rozpatrywania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.Nieobowiązujący
1042014-10-1454/638/14/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 36/453/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.Nieobowiązujący
1052009-01-196/24/09/IIIPoręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie oraz wskazania dwóch członków Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego do udzielenia w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego poręczenia pożyczki Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w OlsztynieNieobowiązujący
1062011-03-2217/201/11/IVUdzielenie upoważnienia Pani Wiesławie Przybysz – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją Porozumienia nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/3/2011 z dnia 4 marca 2011 r. zawartego pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie dotyczącego działalności Obserwatorium Integracji Społecznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki SpołecznejNieobowiązujący
1072014-08-1242/536/14/IVUdzielenie upoważnienia Pani Julicie Kozłowskiej - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do określonych czynnościNieobowiązujący
1082014-06-1032/391/14/IVUdzielenie pełnomocnictwa Pani Dorocie Zalewskiej – Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego przy realizacji zadań w zakresie nieodpłatnego udzielania Licencjobiorcy niewyłącznej sublicencji do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z dzieła - mapa turystyczna województwa warmińsko-mazurskiego z zaznaczonym Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.Nieobowiązujący
1092011-05-0927/340/11/IVUdzielenie upoważnienia Pani Dorocie Zalewskiej Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaNieobowiązujący
1102008-12-2965/706/08/IIIZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r.Nieobowiązujący
Strona 11 z 1265