Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012015-09-1548/507/15/VUdzielenie Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament.Nieobowiązujący
1022013-10-0851/684/13/IVUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Julicie Kozłowskiej – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wszelkich dokumentów, zmierzających do przymusowego wyegzekwowania udzielonego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dofinansowania w trybie administracyjnym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.- Dz.U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954, ze zm.), w tym w szczególności do podpisywania upomnień oraz tytułów wykonawczych.Nieobowiązujący
1032014-04-0822/222/14/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 52/688/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 października 2013 r.Nieobowiązujący
1042009-05-0530/319/09/IIIZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r.Nieobowiązujący
1052014-12-1166/901/14/IVPrzyjęcie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Nieobowiązujący
1062011-04-0420/266/11/IVUdzielenie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkichNieobowiązujący
1072014-10-1454/638/14/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 36/453/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.Nieobowiązujący
1082015-08-0439/435/15/VUdzielenie pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do jednoosobowego składania oświadczeń woli związanych z wynikającym z realizacji zadań Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, zakupem towarów i usług o wartości jednorazowo nie przekraczającej kwoty 10 000 zł.Nieobowiązujący
1092011-03-2217/201/11/IVUdzielenie upoważnienia Pani Wiesławie Przybysz – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją Porozumienia nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/3/2011 z dnia 4 marca 2011 r. zawartego pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie dotyczącego działalności Obserwatorium Integracji Społecznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki SpołecznejNieobowiązujący
1102013-04-2220/302/13/IVUdzielenie pełnomocnictwa do zawierania porozumień z zarządcami nieruchomości stanowiącymi własność Skarbu Państwa takimi jak Państwowe Gospodarstwa Leśne, Agencja Nieruchomości Rolnych, władających infrastrukturą kolejową, drogową lub odpowiednimi organami, wykonującymi prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznychNieobowiązujący
Strona 11 z 1239