Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012010-10-0848/961/10/IIIZmiana Uchwały nr 38/741/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 02/10/4.2 zmienionej uchwałą Nr 45/934/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.09.2010 rZmieniony
1022009-03-0215/99/09/IIIZmiana uchwały Nr 53/552/08/III z późn. zm. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/5.1.2 wraz z załącznikamiZmieniony
1032019-04-0918/253/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2019 rokuZmieniony
1042010-01-264/77/10/IIIZmiana uchwały nr 46/576/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2009 r., w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/4.2 wraz z załącznikami, zmienionej Uchwałą Nr 79/896/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.Zmieniony
1052010-08-1038/741/10/IIIPodjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 02/10/4.2Zmieniony
1062008-09-2350/504/08/IIIWybór z listy rezerwowej projektów o dofinansowanie w ramach Działania 3.5 Lokalna Infrastruktura społeczna, Poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego z konkursu 02/05.Zmieniony
1072010-12-2162/1179/10/IVZmiana Uchwały Nr 38/741/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 02/10/4.2 zmienionej : - Uchwałą Nr 45/934/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.09.2010 r. - Uchwałą Nr 48/961/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.10.2010 r. - Uchwałą Nr 52/1006/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.10.2010 r. oraz - Uchwałą Nr 56/1063/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.11.2010 roku.Zmieniony
1082008-09-2350/501/08/IIIWybór z listy rezerwowej projektów o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Obszary wiejskie, Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego z konkursu 03/05.Zmieniony
1092010-07-2035/698/10/IIIZmiana uchwały Nr 25/500/10/III z dnia 17.05.2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4- Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowch Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu 01/09/4.3Zmieniony
1102010-02-087/122/10/IIIDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM. 08.00.00-28-07/10 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-07/10-00 Zmieniony
Strona 11 z 1328