Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012019-05-2124/352/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2018 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta dla Sejmiku i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z badania rocznego sprawozdania finansowegoObowiązujący
1022019-05-2124/351/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie za rok 2018Obowiązujący
1032019-05-2124/350/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Reszlu za rok 2018Obowiązujący
1042019-05-2124/349/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim za rok 2018Obowiązujący
1052019-05-2124/348/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie za rok 2018Obowiązujący
1062019-05-2124/347/19/VIUchwała w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi – Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jednoosobowo czynności zmierzających do nabycia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie prawa własności nieruchomości obejmujących działki o numerach ewidencyjnych: 10/1, 10/2, 10/3 oraz 10/4 w obrębie Łuknajno, gm. MikołajkiObowiązujący
1072019-05-2124/346/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Rykowskiego – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 50 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckieObowiązujący
1082019-05-2124/345/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Galibarczykowi – p.o. Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaObowiązujący
1092019-05-2124/344/19/VIUchwała w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego dla nauczycieli oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
1102019-05-2124/343/19/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyObowiązujący
Strona 11 z 1218