Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
91Informacje,konkursy, ogłoszeniaPorządek obrad Komisji Sejmiku - maj 2020 r.Marcin Grzegorczyk2020-05-15 15:51:14
92Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe na opracowanie i wydruk broszur informacyjnych oraz druk ulotek na potrzeby PIFEGrzegorz Usczyk2020-05-15 14:59:16
93Akty prawneUchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Katarzynie Smólczyńskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie działań i poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, do wyrażania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, zgody na dokonywanie do 31 grudnia 2020 r. na wniosek beneficjenta zmian w realizowanym projekcie skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 wszelkich pism oraz dokumentów związanych z dokonywaniem tych zmianMichał Chomej2020-05-14 22:15:09
94Informacje,konkursy, ogłoszeniaPorządek zdalnego (online) posiedzenia XVI Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 26 maja 2020 r.Marcin Grzegorczyk2020-05-14 15:27:30
95Informacje,konkursy, ogłoszeniaPorządek zdalnego (online) posiedzenia XVI Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 26 maja 2020 r., godz. 11.00Marcin Grzegorczyk2020-05-14 15:26:35
96Akty prawneUchwała w sprawie wyrażenie zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu na wydzierżawienie na okres 7 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, miejsc parkingowych wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi i chodnikami znajdującymi się na działce nr 6/4 obręb 6 oraz pomieszczeń portierni o powierzchni użytkowej 23,10 m2 położonych w budynku przy ul. Królewieckiej 146 w ElbląguGrzegorz Usczyk2020-05-14 15:26:33
97Informacje,konkursy, ogłoszeniaOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 roku.Grzegorz Usczyk2020-05-14 15:24:25
98Informacje,konkursy, ogłoszeniaWykaz przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, wykonujących badania z zakresu psychologii transportu, wpisanych do rejestru Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wg. stanu na dzień 13.05.2020 r.Marcin Grzegorczyk2020-05-14 11:05:35
99Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe na opracowanie i wydruk broszur informacyjnych oraz druk ulotek na potrzeby PIFEMarcin Grzegorczyk2020-05-14 10:55:29
100Akty prawneUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020Marcin Grzegorczyk2020-05-14 07:43:45
Strona 10 z 1911