Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912014-05-26XXXVII/749/14Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności oddziałów onkologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie za 2013 r.Obowiązujący
922014-05-26XXXVII/748/14Rozpatrzenie materiału informacyjnego pt. „Działania Zarządu Dróg Wojewódzkich na rzecz bieżącego utrzymania dróg, poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska na drogach wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego.”Obowiązujący
932010-02-16XXXVII/738/10Nadanie Walterowi Późnemu Honorowego Obywatelstwa Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
942010-02-16XXXVII/737/10Wskazanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w OlsztynieObowiązujący
952010-02-16XXXVII/736/10Wskazanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Rady Społecznej działającej przy Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w OlsztynieObowiązujący
962010-02-16XXXVII/735/10Zmiany Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wydminy (Dz. Urz. Woj. Warm.–Maz. z 2005 r. Nr 75, poz. 1083)Obowiązujący
972010-02-16XXXVII/734/10Zmiany Rozporządzenia Nr 16 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biskupiec (Dz. Urz. Woj. Warm.–Maz. z 2005 r. Nr 75, poz. 1078), zmienionego Rozporządzeniem Nr 103 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biskupiec (Dz. Urz. Woj. Warm.– Maz. z 2008 r. Nr 175, poz. 2550)Obowiązujący
982010-02-16XXXVII/733/10Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie za rok 2009 rObowiązujący
992010-02-16XXXVII/732/10Zatwierdzenie Cennika Usług Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na rok 2010Obowiązujący
1002010-02-16XXXVII/731/10Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania programu działalności oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie za rok 2009 rObowiązujący
Strona 10 z 1319