Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912014-10-28XLI/840/14Określenie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko-mazurskiegoZmieniony
922010-12-28III/35/10Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2011Zmieniony
932010-06-08XL/784/10Zakres i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych za I półroczeZmieniony
942018-03-2615/320/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz Listy projektów wybranych do dofinansowaniaZmieniony
952016-03-0214/218/16/VUchwała w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn funkcji Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Związek ZIT Olsztyna)Zmieniony
962011-02-22IV/55/11Podział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poprzez wyłączenie Oddziału Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku jako odrębnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w StębarkuZmieniony
972016-01-122/11/16/VZasady postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnegoZmieniony
982011-02-22IV/82/11Zmiana Uchwały Nr I/7/10 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko - MazurskiegoZmieniony
992018-01-265/94/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat BZmieniony
1002008-05-2027/265/08/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/08/6.1.2.Zmieniony
Strona 10 z 1328