Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912019-09-0342/588/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Galibarczykowi – Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działania Obowiązujący
922019-09-0342/587/19/VIUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
932019-09-0342/586/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
942019-08-3041/585/19/VIUchwała w sprawie: aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2019 rokObowiązujący
952019-08-3041/584/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskimObowiązujący
962019-08-27IX/165/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Polityki Zarządzania Konfliktem InteresówObowiązujący
972019-08-27IX/164/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
982019-08-27IX/163/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 Obowiązujący
992019-08-27IX/162/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka w 2019 roku”Obowiązujący
1002019-08-27IX/161/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”Obowiązujący
Strona 10 z 1240