Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12008-08-28XXI/421/08Zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu, budynku warsztatowo - garażowego (lokale użytkowe Nr 1, 2 i 3) położonego na działce nr 268/7 w obrębie Nr 5 m. Szczytno, przy ul. Wielbarskiej 4, wraz z udziałami w gruncie w/w działki.Obowiązujący
22008-09-3051/521/08/IIIZwolnienie Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczytnie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznychObowiązujący
32009-07-1345/561/09/IIIZwiększenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/08/2.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 oraz zmiany Uchwały nr 53/553/08/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ustalenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/08/2.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
42015-01-204/24/15/VZniesienie obrębów ochronnych w obwodzie rybackim jeziora Serwent w zlewni rzeki Łyna nr 20 oraz w obwodzie rybackim jeziora Szeląg Wielki na rzece Szelężnica nr 2 w zlewni rzeki DrwęcaObowiązujący
52009-03-0215/100/09/IIIZmniejszenie poziomu dofinansowania oraz wyboru z listy rezerwowej projektu do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z konkursu nr 01/08/2.1.4Obowiązujący
62009-04-0724/281/09/IIIZmniejszenie kwoty limitu środków Funduszu Pracy będącej w rezerwie Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego o 17 691,4 tys. zł i rozdzielenie w/w kwoty pierwotnie przewidzianej na działania w ramach programów regionalnych samorządom powiatowym województwa warmińsko – mazurskiegoObowiązujący
72016-02-2211/147/16/VZmienia uchwały w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
82009-04-28XXIX/556/09Zmieniana uchwały Nr XXVI/503/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasto Giżycko, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Nr 2 m. Giżycko, działka nr 589/1 o pow. 0,2556 ha, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą KW Nr 28526 i nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Giżycko, działka nr 590/1 o pow. 0,1500 ha, KW Nr 14194, będących własnością Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
92008-08-28XXI/418/08Zmieniana uchwały nr XVI/344/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje boisko Orlik 2012” oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w tym Programie.Obowiązujący
102012-05-29XVII/320/12Zmieniana Uchwały Nr XIV/256/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje Boisko Orlik 2012” oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w 2012 r. w tym ProgramieObowiązujący
Strona 1 z 1303