Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-10-0847/678/19/VIUchwała w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w StębarkuObowiązujący
22019-10-0146/666/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieObowiązujący
32019-09-24X/175/19Uchwała w sprawie przekazania według właściwości petycji pn. „Petycja w sprawie ekspresu regionalnego Olsztyn – Działdowo”.Obowiązujący
42019-09-24X/174/19Uchwała w sprawie wniosku o powołanie komisji wspólnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rady Miasta Olsztyna.Obowiązujący
52019-09-24X/173/19Uchwała w sprawie skargi na Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
62019-09-24X/172/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.Obowiązujący
72019-09-24X/171/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.Obowiązujący
82019-09-24X/170/19Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2019 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.Obowiązujący
92019-09-24X/169/19Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.- w zakresie dróg krajowych oraz przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko ww. Aktualizacji Programu.Obowiązujący
102019-09-24X/168/19Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 roku „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko- Mazurskim na lata 2016-2020”.Obowiązujący
Strona 1 z 1235