Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-06-2929/397/20/VIUchwała w sprawie ogłoszenia drugiej edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieObowiązujący
22020-06-2628/372/20/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/157/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2019 r.Obowiązujący
32020-06-2327/364/20/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi, Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego, do działania w ramach przygotowania i realizacji projektu „Zabezpieczenie kluczowej populacji bociana białego w Europie Środkowej”Obowiązujący
42020-06-2327/362/20/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone w 2020 roku do Konkursu pn. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2020”Obowiązujący
52020-06-2327/361/20/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka” w 2020 rokuObowiązujący
62020-06-1726/350/20/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
72020-06-1726/346/20/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu rozwoju turystykiObowiązujący
82020-06-1726/345/20/VIUchwała w sprawie nabycia od Gminy Miejskiej Węgorzewo w trybie bezprzetargowym po obniżonej cenie, na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie przy ul. Generała Józefa Bema 12, obejmującej działki o numerze ewidencyjnym 471/1 i 445/1 o łącznej powierzchni 0,5348 ha zabudowanej budynkiem poszkolnym o powierzchni użytkowej 1 068 m2.Obowiązujący
92020-06-1726/344/20/VIUchwała w sprawie umorzenia części należności Województwa Warmińsko-Mazurskiego przysługującej od .......... prowadzącego działalność pod nazwą ..........Obowiązujący
102020-06-1726/343/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, na przedłużenie obowiązującej do 16.06.2020 r. umowy dzierżawy pomieszczenia lekarskiego w budynku D – Przychodni Szpitala obecnemu dzierżawcy na czas nie określonyObowiązujący
Strona 1 z 1293