Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-09-1043/618/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
22019-09-1043/608/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
32019-09-1043/607/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
42019-09-0342/605/19/VIUchwała w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, na nieruchomości położonej w Nidzicy, przy ul. Kolejowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 m. Nidzica jako działki nr 184/21 o pow. 0,7012 ha, obręb 5 –m. Nidzica, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW o nr OL1N/00015854/1 stanowiącej 542/1000 udziału własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na rzecz Spółki ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 GdańskObowiązujący
52019-09-0342/604/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego Regionalnemu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. ŻurawiejObowiązujący
62019-09-0342/603/19/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 18/253/19/VI z dnia 9 kwietnia 2019 r. sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2019 roku.Obowiązujący
72019-09-0342/588/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Galibarczykowi – Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działania Obowiązujący
82019-08-3041/585/19/VIUchwała w sprawie: aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2019 rokObowiązujący
92019-08-3041/584/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskimObowiązujący
102019-08-27IX/165/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Polityki Zarządzania Konfliktem InteresówObowiązujący
Strona 1 z 1229