Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-07-1633/492/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
22019-07-1633/486/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019 r., w odniesieniu do ofert złożonych w II terminie.Obowiązujący
32019-07-0932/469/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, na nieodpłatne użyczenie części nieruchomości Szpitala wraz z jego infrastrukturą Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w WarszawieObowiązujący
42019-07-0932/459/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
52019-07-0932/458/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
62019-07-0131/453/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie prawa własności dzwonu „Kopernik” przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na rzecz Parafii Archikatedralnej św. Jakuba w OlsztynieObowiązujący
72019-07-0131/452/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
82019-07-0131/451/19/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 4358 N - ulicy Michała Kajki w Węgorzewie i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
92019-07-0131/449/19/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Uchwała nr 25/294/09/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marii Joannie Pietrukaniec- Z-cy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z obszarów zmarginalizowanych województwa warmińsko- mazurskiego” w ramach Działania 2.2 ZPORR oraz do podejmowania decyzji i wykonywania niezbędnych czynności związanych z realizowanym projektemObowiązujący
102019-07-0131/448/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
Strona 1 z 1219