Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-03-1212/166/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
22019-03-1212/163/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na użyczenie na czas określony tj. do dnia 30 listopada 2019 r. Centrum Spotkań Europejskich ,, Światowid’’ w Elblągu, 3 pokoi biurowych, położonych w budynku, przy ul. Zacisze 18 w ElbląguObowiązujący
32019-03-1212/162/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego zwiększenia powierzchni użyczanej dla Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 1Obowiązujący
42019-03-1212/161/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody administracyjnej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość stanowiącą uprzednio własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, położoną w obrębie 105 m. Olsztyn, gmina Olsztyn, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 91/3 o pow. 8,0597 ha, stanowiącą pas drogowy ul. Synów Pułku, przejętą z mocy prawa przez Gminę OlsztynObowiązujący
52019-03-1212/160/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.Obowiązujący
62019-03-1212/159/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019Obowiązujący
72019-03-1212/158/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.Obowiązujący
82019-03-1212/157/19/VIUchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
92019-03-1212/153/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 50/980/18/V z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MSP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.Obowiązujący
102019-03-0411/143/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 rokuObowiązujący
Strona 1 z 1188