Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Numer zamówienia: ZP.272.1.29.2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: