Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Zorganizowanie i przeprowadzenie czterech dwudniowych szkoleń nt. Zarządzanie stresem i przystosowanie do zmian w pracy zespołowej

Numer zamówienia: ZP.272.7.19.2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: