Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Organizacja szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu RPO WiM 2014-2020.

Numer zamówienia: ZP.272.7.8.2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: