Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Kompleksowa usługa produkcji materiałów audio-video i wykonania zdjęć obrazujących realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer zamówienia: ZP.272.1.19.2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 528277-N-2018

Załączniki: