Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Bieżąca naprawa i konserwacja kserokopiarek

Numer zamówienia: ZP.272.1.18.2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 529688-N-2018

Załączniki: