Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Wsparcie eksperckie ze strony członków Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego z sektora nauki, biznesu oraz bankowego w zakresie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO)

Numer zamówienia: ZP.272.1.21.2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: