Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby realizacji projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

Numer zamówienia: ZP.272.7.9.2018

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: