Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Zakup usług dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci abonamentu uprawniającego do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych

Numer zamówienia: ZP.272.1.15.2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 525088-N-2018