Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Świadczenie przez okres 24 miesięcy na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieć GSM/UMTS

Numer zamówienia: 349.2018.p

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: