Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Promocja walorów turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rynku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej

Numer zamówienia: ZP.272.1.11.2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: