Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Usługa sukcesywnego przeprowadzania jednodniowych szkoleń z zakresu „Podstaw przeciwdziałania korupcji w administracji samorządowej”

Numer zamówienia: ZP.272.7.3.2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: