Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku

Numer zamówienia: ZP.272.7.2.2018

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: