Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Opracowanie graficzne, skład i druk publikacji dotyczącej sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle

Numer zamówienia: ZP.272.1.10.2018

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: