Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Wykonanie broszury dotyczącej sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle

Numer zamówienia: ZP.272.1.9.2018

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: