Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Numer zamówienia: ZP.272.1.7.2018

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 513594-N-2018