Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Usługa cateringowa podczas seminarium wprowadzającego w temat XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Numer zamówienia: ZP.272.7.1.2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: