Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej akcji społecznej „Wspieram region“ – przekaż swój 1 procent podatku organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur

Numer zamówienia: KP-I.272.1.9.2018

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: