Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Zapytanie ofertowe na usługi ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia poniesionych w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku (KL) pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i innych osób wskazanych przez pracowników Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podczas podróży zagranicznych do Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi lub na Ukrainę

Numer zamówienia: WM.0444.1.2018

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert: