Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Najem 26 kserokopiarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Numer zamówienia: ZP.272.1.4.2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 504594-N-2018

Załączniki: