Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości (chemia gospodarcza)

Numer zamówienia: O-IV.2600.14.2018

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: