Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wykonanie prac konserwatorskich obejmujących główną klatkę schodową w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie

Numer zamówienia: ZP.272.1.81.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: