Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia nt. Zarządzania personelem z aspektem delegowania zadań i motywowania pracowników dla kadry zarządzającej

Numer zamówienia: ZP.272.7.32.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: