Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Dostawa 3 przełączników zarządzalnych.

Numer zamówienia: SI-II.2601.69.2017

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: