Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług tłumaczenia ustnego konsekutywnego oraz szeptanego z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski

Numer zamówienia: O-VI.272.23.2017

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: