Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Wykonanie usługi polegającej na organizacji dwudniowego spotkania roboczego dotyczącego poznania metody Design Thinking i możliwości zastosowania jej w procesie aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” wraz z usługą polegającą na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej.

Numer zamówienia: O-VI.2600.9.22.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert: