Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Dostawa 97 laptopów

Numer zamówienia: ZP.272.1.76.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: