Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Prenumerata czasopism na 2018 rok

Numer zamówienia: ZP.272.1.64.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 613016-N-2017