Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Wykonanie okazjonalnych przewozów osób w ruchu zagranicznym.

Numer zamówienia: ZP.272.1.70.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 612829-N-2017

Załączniki: