Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego z zakresu Standaryzacji prac Komisji Oceny Projektów – procedura odwoławcza i negocjacje projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowania 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego

Numer zamówienia: ZP.272.7.29.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: