Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Dostawa 108 pakietów oprogramowania biurowego

Numer zamówienia: ZP.272.1.68.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 611535-N-2017

Załączniki: