Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Dostawa 3 serwerów

Numer zamówienia: ZP.272.1.67.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: