Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Szacowanie wartości zamówienia: "Usługa w zakresie modyfikacji posiadanego przez zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - oprogramowania enova365 w zakresie ewidencji środków trwałych/wyposażenia"

Numer zamówienia: 1815.2017.s

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Inne

Termin składania ofert:

Załączniki: