Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Dostawa kalendarzy na 2018 rok

Numer zamówienia: ZP.272.1.66.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: