Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Numer zamówienia: ZP.272.1.63.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: